MENU
MENU
MENU

OURS EXPERTS

Jan Jadrný

AV A MEDICAL TECHNOLOGY
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
FAVORITE MOTO:
„Lidé často nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážete.“

IN THE INSTITUTE AM:

Konzultant, Ředitel společnosti

I SPECIALIZE IN THE FIELDS:

Audiovizuální technika, medicínská videotechnika a video přenosy

I HAVE EXPERIENCE WITH OBJECTS:

Zdravotnické, kancelářské, průmyslové, vzdělávací a mediální instituce

I ABSOLVED:

ESO Euroškola SOŠ

obor ekonomika a podnikání

MY WORK:

ELVIA, spol. s r.o.

1997–2019
Vedoucí odbytu, produktový a projektový manažer

Presentec, spol. s.r.o.

High-end audio

Electronic Vetrieb Wevelsiep GmbH Aachen

zástupce prodeje

SOMETHING LITTLE ABOUT ME:

Po ukončení studia jsem nastoupil do společnosti Electronic Vetrieb Wevelsiep GmbH Aachen, kde jsem působil jako zástupce prodeje elektro příslušenství pro ČR.
Následně jsem pracoval pro dovozce high-end elektroniky (Krell, Classé, Wilson Audio atd.) společnosti PRESENTEC, s.r.o. a spoluzakládal výstavu High-End Praha.
Profesní dráha na poli AV techniky začala v srpnu 1997 ve společnosti ELVIA, spol. s r.o., kde jsem působil ve funkcích vedoucího odbytu, produktového a projektového manažera.

MOST IMPORTANT PROJECTS:

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ:
Masarykova univerzita, rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova-dodávka AVT, 2019
Masarykova univerzita, dodávky audiovizuální techniky pro fakulty FF, Ped, LF, 2018
Masarykova univerzita, dodávka AVT pro projekt CARLA, 2015
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta – CESEB, 2013
Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, rekonstrukce tlumočnické laboratoře v paláci Špork, 2011
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ:
Fakultní nemocnice Hradec Králové, 4K videopřenos pro operační sály Neurochirurgie, 2018
Fakultní nemocnice Hradec Králové, videopřenosy pro kliniky ORL, Vasografie, Soudního lékařství a Patologie, 2015
Fakultní nemocnice Hradec Králové, dodávka a instalace diagnostických monitorů pro operační sály ORTOPEDIE, 2014
Fakultní nemocnice Plzeň, HD-SDI + HDMI video přenos klinika CHIRURGIE, 2010
Fakultní nemocnice Hradec Králové, video přenosy z operačních sálů CHIRURGIE, 2010
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, AV vybavení posluchárny, video přenos z operačních sálů CHIRURGIE, 2009
Anatomický ústav 1. LF UK, vybavení posluchárny audiovizuální technikou, 2009
LF UK, AV vybavení posluchárny I. interní kliniky VFN, 2009
Fakultní nemocnice v Motole, AV vybavení posluchárny, 2009
VFN Praha, klinika kardiovaskulární chirurgie, 2008
Fakultní nemocnice Hradec Králové, HDTV vybavení posluchárny chirurgické kliniky, 2008
VFN Praha-klinika stomatologie, subdodávka kamer do operačních světel, 2007
Univerzita Karlova 1.LKF, AV vybavení posluchárny a operačních sálů Gynekologicko-porodnické kliky u Apolináře, 2005
VEŘEJNÉ INSTITUCE:
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, TV kamerový záznam, distribuce a stream, 2017
Senát České republiky, TV kamerový řetězec v jednacím sále, 2017
Statutární město Brno, záznam a stream zasedání zastupitelstva, 2016
Revitalizace KUKS, dodávka AV techniky do multimediálního sálu, projekt Braunův kraj, 2014
Moravia Science Centre Brno, AV technika VIDA Centrum, 2014
Technologické centrum Akademie věd ČR, vybavení zasedacích sálů, 2011
Technologická agentura ČR, vybavení zasedacích sálů, 2011
Infocentrum úřadu MČ Praha-Petrovice, AV vybavení a ozvučení kulturního sálu, 2010
Hrad Nižbor, multimediální expozice Keltské kultury, 2004
Olympus, instalace audiovizuální prezentační techniky, 2003
Top